Aktuality

Malí či veľkí, príďte sa naladiť na pravú sviatočnú atmosféru.

Kedy: 11.12.2019 o 16:30

Kde: Kultúrny dom Brusno

ZUŠ v Brusne Vás pozýva na slávnostnú akadémiu 50.výročia založenia školy.

Kedy: 27.november 2019 o 17:00

Kde: Kultúrny dom v Brusne

Tešíme sa na Vás.

Od 19.8.2019 do 23.8.2019

deti od 6 – 15 rokov

Poplatok: 25 eur

Čas: od 8,00 hod. – 12,30 hod.

Poplatok zahŕňa, pitný režim a potrebné pomôcky k dennej činnosti.

Prihlášky doručiť do ZUŠ Brusno do 26.6.2019

kontakt: z.michalco@gmail.com,

mob. 0911 789 044

zus.brusno@stonline.sk

048/4194435

Základná umelecká škola v Brusne prijme učiteľa/ku hry na gitaru na plný úväzok na dobu určitú počas materskej dovolenky.

Nástup: 2.9.2019
kontakt: lubica.cz@gmail.com
0908508663

ZUŠ v Brusne Vás pozýva na Absolventský koncert 12. júna o 16.30 hod. v kultúrnom dome v Brusne.

Obec Brusno v zmysle  § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo  verejnom  záujme  a  §  4  zákona NR SR 596/2003  Z.z. o štátnej  správe   v  školstve  a  školskej samospráve  v  znení  neskorších predpisov  vyhlasuje výberové konanie na pozíciu funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy  v Brusne,  Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno s nástupom od 1.9.2019

Stránky