Aktuality

Kedy a kde?

20.8.2018 - 24.8.2018  v ZUŠ BRUSNO.

deti od 6 – 15 rokov

Poplatok:  25 eur

Poplatok zahŕňa,  pitný režim  a potrebné   pomôcky k dennej činnosti.

Čas: od 8,00 hod. – 12,30 hod.

Prihlášky doručiť do ZUŠ Brusno  do 25.6.2018

kontakt: z.michalco@gmail.com, mob. 0911 789 044

zus.brusno@stonline.sk 048/4194435

Riaditeľka ZUŠ Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúškydo hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2018/2019.

Termín konania prijímacích skúšok:

11. jún 2018 - 15. jún 2018 v ZUŠ Brusno v čase od 13,30 - 16,30 hod

Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:

Medzibrod: UT, ŠT

Nakoľko sa blíži dátum podávania daňových priznaní, chceme Vás informovať o možnosti darovať 2% z daní.

Za všetky príspevky vopred ďakujeme.

Vážení rodičia!

Nakoľko sa skončilo funkčné obdobie Rady školy, oznamujem Vám, že dňa 5.  – 8. marca 2018 o 16,00 hod. sa uskutočnia voľby do Rady školy zo zástupcov rodičov žiakov z Brusna, Ľubietovej – Strelník, Nemeckej – Jasenia a Medzibrodu.

Stránky