Aktuality

Základná umelecká škola, Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno

Riaditeľstvo ZUŠ Brusno hľadá učiteľa pre výtvarný odbor s nástupom od 1.2.2018 na zastupovanie počas materskej dovolenky do ZUŠ Brusno a na elokované pracovisko: Ľubietová a Strelníky.

Záujemci prihláste sa na:

lubica.cz@gmail.com    č.t.  0908 508 663

Ľubica Czippelová – RŠ ZUŠ

Základná umelecká škola Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno

Riaditeľka ZUŠ Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2017/2018.

Termín konania prijímacích skúšok:

5. jún 2017 - 9. jún 2017 v ZUŠ Brusno v čase od 13,30 - 16,30 hod

Kedy:  21.8.2017 - 25.8.2017

Poplatok:  45 eur 

Poplatok zahŕňa, obedy, pitný režim  a potrebné pomôcky k dennej činnosti.    

 Čas: od 8,00 hod. – 16,00 hod.

Prihlášky doručiť do ZUŠ Brusno  do 20.6.2017

Nakoľko sa blíži dátum podávania daňových priznaní, chceme Vás informovať o možnosti darovať 2% z daní.

Za všetky príspevky vopred ďakujeme.

Pozývame vás na letné tvorivé dielne v ZUŠ BRUSNO pre deti od 6 - 15 rokov.

Od 22.8. do 26.8.2016 čas od 8:00 - 12:30

Dňa 14.3. 2016 sa v priestoroch kultúrneho domu v Brusne uskutočnil veľkonočný workshop, ktorý organizovala Základná umelecká škola Brusno.

Stránky