Aktuality

Od 19.8.2019 do 23.8.2019

deti od 6 – 15 rokov

Poplatok: 25 eur

Čas: od 8,00 hod. – 12,30 hod.

Poplatok zahŕňa, pitný režim a potrebné pomôcky k dennej činnosti.

Prihlášky doručiť do ZUŠ Brusno do 26.6.2019

kontakt: z.michalco@gmail.com,

mob. 0911 789 044

zus.brusno@stonline.sk

048/4194435

Základná umelecká škola v Brusne prijme učiteľa/ku hry na gitaru na plný úväzok na dobu určitú počas materskej dovolenky.

Nástup: 2.9.2019
kontakt: lubica.cz@gmail.com
0908508663

ZUŠ v Brusne Vás pozýva na Absolventský koncert 12. júna o 16.30 hod. v kultúrnom dome v Brusne.

Obec Brusno v zmysle  § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo  verejnom  záujme  a  §  4  zákona NR SR 596/2003  Z.z. o štátnej  správe   v  školstve  a  školskej samospráve  v  znení  neskorších predpisov  vyhlasuje výberové konanie na pozíciu funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy  v Brusne,  Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno s nástupom od 1.9.2019

Riaditeľka ZUŠ Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru
základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020.

Termín konania prijímacích skúšok: 3. jún 2019 - 7. jún 2019 v ZUŠ Brusno v čase od 13,30 - 16,30 hod
Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:

Medzibrod: UT, ŠT

Ľubietová: ŠT

Nakoľko sa blíži dátum podávania daňových priznaní, chceme Vás informovať o možnosti darovať 2 % z daní na občianske združenie Dieťa a Umenie.

Za všetky príspevky Vám vopred ďakujeme.

Stránky