Aktuality

Nakoľko sa blíži dátum podávania daňových priznaní, chceme Vás informovať o možnosti darovať 2 % z daní na občianske združenie Dieťa a Umenie.

Za všetky príspevky Vám vopred ďakujeme.

Základná umelecká škola Brusno oznamuje, že v šk.r.2018/2019 od 1.februára.2019 otvára:

TANEČNÝ ODBOR - pre deti od 5 rokov

DRAMATICKÝ ODBOR - pre žiakov ZŠ

Privítame aj starších žiakov a dospelých, ktorí by mali chuť a odvahu, hrať v ochotníckom divadle

Info: ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212, 976 62 Brusno, tel:048/4194435, mail: zusbrusno@stonline.sk

Srdečne pozývame všetky detičky a rodičov dňa 6.12.2018 o 16:00 do kultúrneho domu na stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi.

Základná umelecká škola  Brusno pozýva všetky kreatívne deti na zápis žiakov do hudobného, výtvarného, dramatického a tanečného odboru.

V dňoch od 3. – 11. septembra 2018

Kontakt: z.michalco@gmail.com 0911 789 044
zus.brusno@stonline.sk 048/4194435

Stránky