Aktuality

ZUŠ Brusno informuje rodičov detí navštevujúcich materskú školu, že v prípade záujmu  navštevovať hudobný alebo výtvarný odbor, môžu len deti narodené do 31.12.2012. Skupinu musí tvoriť najmenej 5 žiakov.

Prihlášky sú dostupné na stránke školy : www.zusbrusno.sk v sekcii "Dokumenty", alebo u pani učiteľky v MŠ, kde ich môžete osobne odovzdať.

Info: Z. Kučeráková 0911 789 044, z.michalco@gmail.com

 

ďakujeme za pochopenie   

vedenie ZUŠ

Hudobná náuka sa bude vyučovať v septembri 2018 podľa nasledujúceho rozvrhu

Brusno  - streda                                                                     

1.ročník  - 13,00 – 13,45                                                                          

2. roč. –3. roč. -  4. roč.  - 14,00 – 14,45   

5. roč. – 6 roč. - 14,45 – 15,30                                                                                  

Štvrtok -  Strelníky

13,00 – 13,45

Ľubietová

Kedy a kde?

20.8.2018 - 24.8.2018  v ZUŠ BRUSNO.

deti od 6 – 15 rokov

Poplatok:  25 eur

Poplatok zahŕňa,  pitný režim  a potrebné   pomôcky k dennej činnosti.

Čas: od 8,00 hod. – 12,30 hod.

Prihlášky doručiť do ZUŠ Brusno  do 25.6.2018

kontakt: z.michalco@gmail.com, mob. 0911 789 044

zus.brusno@stonline.sk 048/4194435

Riaditeľka ZUŠ Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúškydo hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2018/2019.

Termín konania prijímacích skúšok:

11. jún 2018 - 15. jún 2018 v ZUŠ Brusno v čase od 13,30 - 16,30 hod

Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:

Medzibrod: UT, ŠT

Stránky