Aktuality

Kedy:  21.8.2017 - 25.8.2017

Poplatok:  45 eur 

Poplatok zahŕňa, obedy, pitný režim  a potrebné pomôcky k dennej činnosti.    

 Čas: od 8,00 hod. – 16,00 hod.

Prihlášky doručiť do ZUŠ Brusno  do 20.6.2017

Nakoľko sa blíži dátum podávania daňových priznaní, chceme Vás informovať o možnosti darovať 2% z daní.

Za všetky príspevky vopred ďakujeme.

Pozývame vás na letné tvorivé dielne v ZUŠ BRUSNO pre deti od 6 - 15 rokov.

Od 22.8. do 26.8.2016 čas od 8:00 - 12:30

Dňa 14.3. 2016 sa v priestoroch kultúrneho domu v Brusne uskutočnil veľkonočný workshop, ktorý organizovala Základná umelecká škola Brusno.

Základná umelecká škola Brusno vás pozýva na "Veľkonočný workshop", ktorý sa uskutoční dňa 14.marca o 13:00 hod. v kultúrnom dome Brusno.

Tešíme sa na vás.

Vianočné piesne a autentické vianočné zvyky, pestrý vianočný trh s voňavým vianočným punčom, Mikuláš s množstvom balíčkov pre všetky dobré deti. To všetko v predvianočnom čase predviedli žiaci ZUŠ Brusno pod vedením svojich vyučujúcich a to nielen na vianočných koncertoch v Nemeckej, Medzibrodí, Ľubietovej, Jasení a Strelníkoch ale aj v kostoloch v Slovenskej Ľupči, Medzibrodí a Podkoniciach.≠£≠•

Stránky