Aktuality

Život na ZUŠ prebieha v pokojnej a tvorivej atmosfére, v ktorej žiaci pod vedením svojich učiteľov rozvíjajú svoje hudobné, výtvar- né, tanečné a dramatické nadanie. Individuálny prístup vo vyučo- vacom procese umožňuje žiakom naplno uplatniť svoju fantáziu, predstavivosť, kreatívne myslenie, ktoré prenášajú do výtvarných prác a do interpretácie hudobných skladieb. Získavajú prvé skúse- nosti s vystupovaním na triednych a verejných koncertoch ZUŠ, na súťažiach, na prehliadkach a pri rôznych príležitostiach.

Dňa 3. Decembra 2014 bola streda. Nebol to deň ako každý iný. V to ráno sa deti z Jasenia, Nemeckej , Brusna a Medzibrode stretli spolu vo vlaku. Plné očakávania z cestovania vlakom sa rozprávali a tak si krátili spoločnú cestu do Zvolena. A čo tam? Vedeli iba toľko, že vo Zvolene navštívia divadelné predstavenie „ TRI PRASIATKA“. Už cestou im bolo podozrivé, že to asi nebude iba také obyčajné predstavenie, keď videli koľko detí pristupuje do vlaku. Bolo to výnimočné „ Mikulášske“ predstavenie.

Žiaci a učitelia ZUŠ srdečne pozývajú na "Vianočné koncerty" všetkých svojich priaznivcov.

15.12. 2014 o 16:00 - KD Medzibrod

16.12. 2014 o 9:00 - MŠ Ľubietová
16.12. 2014 o 11:00 - ZŠ a MŠ Strelníky
16.12. 2014 o 16:00 - Nemecká
16.12. 2014 o 16:30 - KD Brusno

17.12. 2014 o 16:30 - MŠ Brusno (Hotel Brusno)
17.12 2014 o 16:30 - KD Ľubietová

18.12. 2014 o 16:00 - ZŠ Jasenie

V našej základnej umeleckej škole sa stále niečo deje – z každej strany počuť niečo iné, z jednej strany počuť ľúbozvučné hlasy našich spevákov, trošku ďalej znejú melodické zvuky gitár, fláut, saxofónov, klarinetov, zozadu nás ohúria menšie a väčšie herecké prejavy a výkriky, tanečné kroky a kreácie, horehronské dupáky, poskoky, jednokročky, dvojkročky, zborové hlasy a samozrejme aj akordy klavíra, keď niekto cvičí stupnice.

Žiadam rodičov, ktorí prejavili záujem o zapísanie svojho dieťaťa do ZUŠ Brusno alebo do SZUŠ Poniky, aby potrebné tlačivá, ktoré dostali vaše deti v škole, odovzdali vyplnené podľa slobodného výberu svojmu triednemu učiteľovi alebo pani učiteľkám – p. Koštialovej (ZUŠ Brusno) alebo p. Brnovej (SZUŠ Poniky), najneskôr do 5. 9. 2014 (do piatku).

Mgr. Šabo Boris, riaditeľ ZŠ s MŠ Nemecká

Výtvarný odbor: modelovanie – keramika, práca s hlinou, práca s drevom, výroba šperku, šperkársky workshop, výroba papiera, výroba väzby knihy, kresba, krajinomaľba, základné výtvarné vyjadrovanie, výtvarnú súťaž Z rozprávky do rozprávky (ilustrácia rozprávok, víťazné práce budú vydané v kalendári), návšteva regionálnych výtvarníkov, výroba environmentov (Land Art).

Stránky