Aktuality

Dňa 08.12.2015 sa v priestoroch  kultúrneho domu uskutočnil vianočný workshop ktorý organizovala naša  základná umelecká škola. Na tomto podujatí sa mohli sa zúčastniť nielen deti, ktoré umeleckú  školu navštevujú ale aj všetky ostatné deti zo ZŠ Brusno. A veruže ich bola neúrekom.

14.12. Medzibrod o 16,30
15.12. Brusno o 16,30
16.12.  Ľubietová o 16,30                  
17.12. Vianočné trhy v Brusne o 17,30
18.12. Nemecká o 16,30 
 

Pozývame všetkých rodičov.

V spolupráci s hotelom Brusno vás pozývame na "0-tý ročník Vianočných trhov" ktoré sa uskutočnia dňa 17.12.2015 v areáli alebo v priestoroch hotela.

Môžete tešiť na voľné trhy s detskými a umeleckými produktami, či na punč, kapustnicu a pečené klobásky. V sprievodnom programe výstúpia aj naši žiaci hudobného odboru. 

Tešíme sa na vás.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Z rozprávky do rozprávky“ vyhlásenej ZUŠ BRUSNO v  školskom roku 2014/2015 ( nultý ročník)

Touto cestou sa chceme poďakovať  všetkým základným umeleckým školám, ktoré neváhali  a zapojili sa do výtvarnej súťaže „Z rozprávky do rozprávky“ a posielali práce svojich žiakov. Celkový počet prác bol nad naše očakávania, pretože  do súťaže prišlo viac ako 170 prác. Najviac prác bolo v druhej kategórií s počtom 96.

Zápis do ZUŠ sa uskutoční od 2. - 12. septembra 2015. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť a odovzdať v škole alebo škôlke.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V BRUSNE pozýva všetkých svojich priaznivcov na

ABSOLVENTSKÝ KONCERT a vernisáž

dňa 4. júna 2015 o 16: 30 hod.  do hotela v Brusne.

Stránky