Aktuality

V spolupráci s hotelom Brusno vás pozývame na "0-tý ročník Vianočných trhov" ktoré sa uskutočnia dňa 17.12.2015 v areáli alebo v priestoroch hotela.

Môžete tešiť na voľné trhy s detskými a umeleckými produktami, či na punč, kapustnicu a pečené klobásky. V sprievodnom programe výstúpia aj naši žiaci hudobného odboru. 

Tešíme sa na vás.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Z rozprávky do rozprávky“ vyhlásenej ZUŠ BRUSNO v  školskom roku 2014/2015 ( nultý ročník)

Touto cestou sa chceme poďakovať  všetkým základným umeleckým školám, ktoré neváhali  a zapojili sa do výtvarnej súťaže „Z rozprávky do rozprávky“ a posielali práce svojich žiakov. Celkový počet prác bol nad naše očakávania, pretože  do súťaže prišlo viac ako 170 prác. Najviac prác bolo v druhej kategórií s počtom 96.

Zápis do ZUŠ sa uskutoční od 2. - 12. septembra 2015. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť a odovzdať v škole alebo škôlke.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V BRUSNE pozýva všetkých svojich priaznivcov na

ABSOLVENTSKÝ KONCERT a vernisáž

dňa 4. júna 2015 o 16: 30 hod.  do hotela v Brusne.

Riaditeľka ZUŠ Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

základnej umeleckej školy na školský rok 2015/2016.

Termín konania prijímacích skúšok:

1. jún 2015 - 5. jún 2015 v ZUŠ Brusno v čase od 13,30 - 17,00 hod

Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:

Pre všetky deti od 6 do 15 rokov pripravuje ZUŠ Brusno „Prázdninové tvorivé dielne“

termín : 17.-21.8.2015

v budove ZUŠ Brusno (denne - 8,00 hod.-12,30 hod.)
Poplatok: 2 € deň – bez stravy

Prihlasovanie do 15.6.2015

Stránky