Aktuality

Základná umelecká škola

vás pozýva na "Jarné koncerty" žiakov hudobného odboru.

22.4.2015 o 16:30 v kultúrnom dome Ľubietová

23.4.2015 o 16:30 v hoteli Brusno (mladší žiaci)

28.4.2015 o 16:30 v hoteli Brusno (starší žiaci)

ZUŠ BRUSNO vyhlasuje nultý ročník výtvarnej súťaže Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY pre Základné umelecké školy z Banskobystrického kraja. Výtvarnou súťažou vzdávame poctu spisovateľom, ktorí sa venovali/venujú tvorbe pre deti a mládež.

Na základe ich diel sa ďalej výtvarne spracujú tri témy súťaže v troch kategóriách (ako doporučenú literatúru uvádzame autorku Boženu Němcovú s dielom Slovenské pohádky a pověsti):

Zastupovanie za p. uč. I. Koštialovú počas PN a MD v školkom roku 2014/2015 s účinnosťou od 9.2.2015:

Nikola Lebocová: kontakt :902355228, nikola.lebocova@gmail.com
/ klavír, hudobná náuka/

Silvia Martikánová Dis.art: kontakt: 0907495526, silvia.martikanova@gmail.com
/ klavír, hudobná náuka, spev/

Život na ZUŠ prebieha v pokojnej a tvorivej atmosfére, v ktorej žiaci pod vedením svojich učiteľov rozvíjajú svoje hudobné, výtvar- né, tanečné a dramatické nadanie. Individuálny prístup vo vyučo- vacom procese umožňuje žiakom naplno uplatniť svoju fantáziu, predstavivosť, kreatívne myslenie, ktoré prenášajú do výtvarných prác a do interpretácie hudobných skladieb. Získavajú prvé skúse- nosti s vystupovaním na triednych a verejných koncertoch ZUŠ, na súťažiach, na prehliadkach a pri rôznych príležitostiach.

Dňa 3. Decembra 2014 bola streda. Nebol to deň ako každý iný. V to ráno sa deti z Jasenia, Nemeckej , Brusna a Medzibrode stretli spolu vo vlaku. Plné očakávania z cestovania vlakom sa rozprávali a tak si krátili spoločnú cestu do Zvolena. A čo tam? Vedeli iba toľko, že vo Zvolene navštívia divadelné predstavenie „ TRI PRASIATKA“. Už cestou im bolo podozrivé, že to asi nebude iba také obyčajné predstavenie, keď videli koľko detí pristupuje do vlaku. Bolo to výnimočné „ Mikulášske“ predstavenie.

Žiaci a učitelia ZUŠ srdečne pozývajú na "Vianočné koncerty" všetkých svojich priaznivcov.

15.12. 2014 o 16:00 - KD Medzibrod

16.12. 2014 o 9:00 - MŠ Ľubietová
16.12. 2014 o 11:00 - ZŠ a MŠ Strelníky
16.12. 2014 o 16:00 - Nemecká
16.12. 2014 o 16:30 - KD Brusno

17.12. 2014 o 16:30 - MŠ Brusno (Hotel Brusno)
17.12 2014 o 16:30 - KD Ľubietová

18.12. 2014 o 16:00 - ZŠ Jasenie

Stránky