Aktuality

V našej základnej umeleckej škole sa stále niečo deje – z každej strany počuť niečo iné, z jednej strany počuť ľúbozvučné hlasy našich spevákov, trošku ďalej znejú melodické zvuky gitár, fláut, saxofónov, klarinetov, zozadu nás ohúria menšie a väčšie herecké prejavy a výkriky, tanečné kroky a kreácie, horehronské dupáky, poskoky, jednokročky, dvojkročky, zborové hlasy a samozrejme aj akordy klavíra, keď niekto cvičí stupnice.

Žiadam rodičov, ktorí prejavili záujem o zapísanie svojho dieťaťa do ZUŠ Brusno alebo do SZUŠ Poniky, aby potrebné tlačivá, ktoré dostali vaše deti v škole, odovzdali vyplnené podľa slobodného výberu svojmu triednemu učiteľovi alebo pani učiteľkám – p. Koštialovej (ZUŠ Brusno) alebo p. Brnovej (SZUŠ Poniky), najneskôr do 5. 9. 2014 (do piatku).

Mgr. Šabo Boris, riaditeľ ZŠ s MŠ Nemecká

Výtvarný odbor: modelovanie – keramika, práca s hlinou, práca s drevom, výroba šperku, šperkársky workshop, výroba papiera, výroba väzby knihy, kresba, krajinomaľba, základné výtvarné vyjadrovanie, výtvarnú súťaž Z rozprávky do rozprávky (ilustrácia rozprávok, víťazné práce budú vydané v kalendári), návšteva regionálnych výtvarníkov, výroba environmentov (Land Art).

Dňa 30. 05. 2014 žiaci ZUŠ BRUSNO – Nemecká oslávili formou hier, hádaniek, súťaží DEŃ DETÍ. Starší žiaci s nedočkavosťou čakali na deviatich stanovištiach, aby mohli ponúknuť súťažné úlohy mladším žiakom a aj našim najmladším žiačikom (škôlkárom). Na záver, počas počítania bodov jednotlivých súťažiacich si žiaci zatancovali stoličkový tanec, vyhlásili sa 3 najlepší za 1. stupeň a 3 najlepší za MŠ (hudobné prípravky). A krásne popoludnie bolo za nami.

Dňa 29. 4. 2014 sa žiačky LDO s hrou: „Hurá, škola!“ zúčastnili divadelnej prehliadky Divadlo a my v Slovenskej Ľupči. Samozrejme sme povzbudzovali a držali palce našim „spolužiakom“ z Brusna a ich „Hip-hopovému príbehu“. Dievčatá zaujala aj hra O kohútikovi a sliepočke, v podaní žiakov ZUŠ Slovenská Ľupča a takisto ich fascinovala aj miniatúra Fialové jablká. Okrem technických problémov s hudbou a zabudnutých párkov v taške za oponou, to dievčatá zvládli bravúrne.

Ako každý rok aj v tomto roku druhú májovú nedeľu mali sviatok naše mamy. Tento krásny deň im spríjemnili aj žiaci ZUŠ v Brusne a svojimi vystúpeniami v Jasení a Strelníkoch poďakovali za ich starostlivosť a lásku. Nejednej mamičke poskočilo srdiečko , keď videla svoje dieťa ako sa snaží predniesť čo najkrajšiu básničku, zaspievať pesničku či dokonca zatancovať ľudový tanček. Plná sála kultúrneho domu len umocnila slávnostnú atmosféru. Odmenou pre detí za pripravené vystúpenie bol neutíchajúci potlesk a kde tu aj slzička šťastia, ktorá stekala po líčku.

Stránky