Aktuality

Dňa 29. 4. 2014 sa žiačky LDO s hrou: „Hurá, škola!“ zúčastnili divadelnej prehliadky Divadlo a my v Slovenskej Ľupči. Samozrejme sme povzbudzovali a držali palce našim „spolužiakom“ z Brusna a ich „Hip-hopovému príbehu“. Dievčatá zaujala aj hra O kohútikovi a sliepočke, v podaní žiakov ZUŠ Slovenská Ľupča a takisto ich fascinovala aj miniatúra Fialové jablká. Okrem technických problémov s hudbou a zabudnutých párkov v taške za oponou, to dievčatá zvládli bravúrne.

Ako každý rok aj v tomto roku druhú májovú nedeľu mali sviatok naše mamy. Tento krásny deň im spríjemnili aj žiaci ZUŠ v Brusne a svojimi vystúpeniami v Jasení a Strelníkoch poďakovali za ich starostlivosť a lásku. Nejednej mamičke poskočilo srdiečko , keď videla svoje dieťa ako sa snaží predniesť čo najkrajšiu básničku, zaspievať pesničku či dokonca zatancovať ľudový tanček. Plná sála kultúrneho domu len umocnila slávnostnú atmosféru. Odmenou pre detí za pripravené vystúpenie bol neutíchajúci potlesk a kde tu aj slzička šťastia, ktorá stekala po líčku.

Riaditeľka ZUŠ Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2014/2015.

Termín konania prijímacích skúšok: 3. jún 2014 - 6. jún 2014 ZUŠ Brusno v čase od 13,30 - 17,00 hod.

Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:

Základná umelecká škola Brusno dáva na známosť, že otvára:

"DRUHÝ DENNÝ UMELECKÝ TÁBOR" od 18.8.2014 – 22.8.2014 v ZUŠ Brusne

poplatok- 25€ dieťa (zaplatí sa osobne pri odovzdávaní prihlášky do 13. júna 2014)
(prihlásiť sa možno osobne v budove školy, telefonicky, emailom do termínu 13.6.2014 )

Vedúca tábora: Mgr. Zuzana Michalcová
0911 789 044, mail : z.michalco@gmail.com
Škola: 048/4194435 zus.brusno@stonline.sk

Pri príležitosti Dňa matiek sa 11. 5. 2014 o 15.00 v Nemeckej v Klube "M" konalo vystúpenie pre mamičky. V programe vystúpili dievčatá z hudobnej prípravky s orffovými nástrojmi, ktoré spievali pieseň Mamičke. Moderný tanec Skok je totiž víc než krok nám predviedli najmenší tanečníci, ktorí navštevujú hudobno-pohybovú prípravku. Určite každé mamičkino srdce pohladil Valčíček v podaní žiakov, ktorí hrali na gitaru, flautu a klavír.

Dňa 10. 04. 2014 sme so žiačkami tanečného odboru a žiačkami hlasovej výchovy navštívili Štúdio tanca – tanečná rozprávka Stromy. Cestovali sme vlakom a samozrejme bola výluka Dubová – Medzibrod. Výluka nám „spríjemnila“ a predĺžila cestu z 34 min – na 1h 25 min.

Stránky