Aktuality

V dňoch 24. a 25. apríla 2013 sa v Slovenskej Ľupči uskutočnila nesúťažná prehliadka mladých divadelníkov pod názvom DIVADLO A MY. Do prehliadky sa mohli prihlásiť všetky divadelné súbory a literárno-dramatické skupiny.

Túto príležitosť využili aj žiaci literárno-dramatického odboru zo Základnej umeleckej školy v Brusne z detašovaných pracovísk z Nemeckej a zo Seliec. Žiaci sa spolu so svojimi učiteľkami vzorne pripravili na túto prehliadku, aby ukázali svoj herecký talent aj pred inými žiakmi a pedagógmi.

Základná umelecká škola v Brusne Vás pozýva na „Čaj o piatej“ za prítomnosti krásnej hudby a umeleckého slova.

Kedy: 12.5.2013 o 17:00h.
Kde: v Kultúrnom dome v Brusne

Základná umelecká škola v Brusne vyhlasuje
 0. ročník prehliadky „Ľudová pieseň a ja“

Termín súťaže: 3. máj 2013
Termín uzávierky prihlášok: 31. marec 2013
Miesto súťaže: ZUŠ Brusno

Podmienky prehliadky:

Prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci základných a materských škôl obcí, v ktorých má Základná umelecká škola v Brusne svoju pôsobnosť.

Napísali Monika Šifferová a Mária Miklošová, žiačky klavírneho oddelenia ZUŠ Brusno, pobočka Selce:

Dňa 10.4.2013 sme sa boli pozrieť na klavírnej súťaži konzervatoristov. Počuli sme študentov, ktorí hrali náročné klavírne skladby. Sme radi, že sme sa mohli inšpirovať od takmer profesionálov.

Tešíme sa na ďalší podobný koncert.

Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu v spolupráci s mestom Ružomberok vyhlasuje tretí ročník regionálnej žiackej súťaže v sólovej hre na klasickej gitare. Súťaž sa uskutoční dňa 19. apríla 2013 v budove školy na Obvodovej ceste 23 (Satelity).

Na súťaži sa zúčastnia aj naši žiaci so svojim repertoárom:

Dominik Padúch - súťaží v 2.kategórií so súťažným repertoárom: M.Langer - Reinhardt im Mai, Anonym - Courante, J.S.Bach - Bourrée.

Stránky