Aktuality

Tak ako každý rok tak aj tento, sme si druhú májovú nedeľu pripomenuli prekrásny sviatok, ktorý je venovaný naším drahým mamám, mamičkám a starým mamičkám...

Ako je už zvykom Základná umelecká škola v Brusne zorganizovala pri tejto príležitosti koncert, ktorý mal byť poďakovaním a potešením pre všetky mamičky za ich neskutočne náročnú, často stereotypnú, ale hlavne obetavú a láskou naplnenú prácu. A najkrajší darček za túto ich prácu je podľa nás to, že ich deti im poďakujú aj prostredníctvom skladby, ktorú zahrajú na hudobnom nástroji, alebo peknou piesňou, ktorú zaspievajú.

Dňa 13.5.2013 sa najmenší žiaci prípravnej hudobnej výchovy predstavili v programe ku Dňu matiek v materskej škole v Selciach. Najmenší mamičkám úspešne predviedli, čo sa na "hudobnej" naučili a potešili ich svojim spevom.

Daša Kochelková

Dňa 9.5.2013 vystúpili žiačky speváckeho oddelenia v Selciach spolu s gitaristkami Evkou a Majkou pri svätej omši. Svojim spevom potešili srdcia veriacich a prispeli k dôstojnému priebehu bohoslužby.

Daša Kochelková

Jar sa už úplne zmocnila svojho žezla a príroda tiež opäť ožila, aby nám ukázala svoje krásy a čaro, ktoré nás každoročne potešuje nielen pohľadom ale aj vôňou a atmosférou. Ako každý z nás môže pozorovať toto nádherné ožitie prírody, tak aj my v Základnej umeleckej škole sme sa rozhodli oživiť v našich žiakoch krásu a čaro ľudovej piesne. Pretože ľudová pieseň je jeden z prvkov našich predkov a kultúrneho dedičstva, ktoré si musíme vážiť a odovzdávať ďalším generáciám.

V dňoch 30.4.-1.5.2013 sme sa so žiačkami speváckeho oddelenia zo Seliec zúčastnili, tak ako aj minulý rok, sústredenia v Priechode. Čakali nás rôzne spoločné aktivity, hry, súťaže, dokonca nočný pochod, ale aj tvrdá práca pri docvičovaní speváckeho reperoáru. Oddýchli sme si od školského stresu v príjemnom prostredí a už sa tešíme na ďalšiu podobnú akciu v nasledujúcom roku.

Daša Kochelková

V dňoch 24. a 25. apríla 2013 sa v Slovenskej Ľupči uskutočnila nesúťažná prehliadka mladých divadelníkov pod názvom DIVADLO A MY. Do prehliadky sa mohli prihlásiť všetky divadelné súbory a literárno-dramatické skupiny.

Túto príležitosť využili aj žiaci literárno-dramatického odboru zo Základnej umeleckej školy v Brusne z detašovaných pracovísk z Nemeckej a zo Seliec. Žiaci sa spolu so svojimi učiteľkami vzorne pripravili na túto prehliadku, aby ukázali svoj herecký talent aj pred inými žiakmi a pedagógmi.

Stránky