Aktuality

Riaditeľka ZUŠ Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2014/2015.

Termín konania prijímacích skúšok: 3. jún 2014 - 6. jún 2014 ZUŠ Brusno v čase od 13,30 - 17,00 hod.

Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:

Základná umelecká škola Brusno dáva na známosť, že otvára:

"DRUHÝ DENNÝ UMELECKÝ TÁBOR" od 18.8.2014 – 22.8.2014 v ZUŠ Brusne

poplatok- 25€ dieťa (zaplatí sa osobne pri odovzdávaní prihlášky do 13. júna 2014)
(prihlásiť sa možno osobne v budove školy, telefonicky, emailom do termínu 13.6.2014 )

Vedúca tábora: Mgr. Zuzana Michalcová
0911 789 044, mail : z.michalco@gmail.com
Škola: 048/4194435 zus.brusno@stonline.sk

Pri príležitosti Dňa matiek sa 11. 5. 2014 o 15.00 v Nemeckej v Klube "M" konalo vystúpenie pre mamičky. V programe vystúpili dievčatá z hudobnej prípravky s orffovými nástrojmi, ktoré spievali pieseň Mamičke. Moderný tanec Skok je totiž víc než krok nám predviedli najmenší tanečníci, ktorí navštevujú hudobno-pohybovú prípravku. Určite každé mamičkino srdce pohladil Valčíček v podaní žiakov, ktorí hrali na gitaru, flautu a klavír.

Dňa 10. 04. 2014 sme so žiačkami tanečného odboru a žiačkami hlasovej výchovy navštívili Štúdio tanca – tanečná rozprávka Stromy. Cestovali sme vlakom a samozrejme bola výluka Dubová – Medzibrod. Výluka nám „spríjemnila“ a predĺžila cestu z 34 min – na 1h 25 min.

ZUŠ Brusno vyhlasuje zbierku textilného materiálu (látky, zipsy, stuhy, gombíky, nite, bavlnky atď) ktorý môžete nosiť do budovy notariátu.

V PONDELOK A UTOROK OD 17:00 DO 17:45HOD

Ďakujeme

Dňa 08.04. 2014 som navštívila Galériu Dominika Skuteckého. Pri vstupe nám dali Sprievodcu o živote a dielach Dominika Skuteckého, podľa ktorého sme maľovali rôzne obrázky. Vo Vile Dominika Skuteckého sme videli veľa zaujímavých obrazov. Najviac ma zaujal „Domček z karát“, na ktorom boli dve deti. Na obrazoch Dominika Skuteckého som videla hlavne tváre a postavy. Podľa mňa sa mu najviac darili portréty. Pri autoportréte Dominika Skuteckého sme si skúsili aj sami nakresliť svoj autoportrét.

Stránky