Dokumenty

Dátum Číslo Typ dokumentu Nadpis Cena Dodávateľ Detail
10/12/2013 012013 Faktúra Nájomné € 180,00 ZŚ a MŠ Medzibrod, 976 96
10/12/2013 110 Faktúra Štátne symboly € 40,08 Gajdoš Gabriel-Reprezent, 086 41 Raslavice
09/12/2013 231321246 Faktúra Vodné, stočné € 10,73 VEOLIA, Stredoslov. vodárenská prev.spoločnosť, B.Bystrica
09/12/2013 462013 Faktúra Nájomné € 40,00 ZŠ a MŠ Strelníky
09/12/2013 0756689335 Faktúra platba za telefónne služby € 48,59 T - Slovak telekom a.s. Bratislava
04/12/2013 720131516 Faktúra Aktuálna verzia € 163,20 VEMA s.r.o., 821 09 Bratislava
04/12/2013 130870 Faktúra hud.nástr. € 430,60 TM Sound s.,r.o. 010 08 Žilina
04/12/2013 7104983682 Faktúra Mesačná zálohová platba - plyn € 237,00 SPP a.s. Bratislava
27/11/2013 21330429 Faktúra časopis ZUŠ € 41,84 RAABE , Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
25/11/2013 913004410 Faktúra Knižka Riadenie školy € 13,40 IURA EDITION spol.s.r.o, Bratislava
19/11/2013 130304 Faktúra Pečiatka na výkon predbežnej kontroly € 19,69 Quattro Fratelli s.r.o, Brezno
15/11/2013 0113109453 Faktúra jedálný kupón € 1167,54 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava
15/11/2013 062130292 Faktúra Renovácia toneru € 49,82 Goset s.r.o, B.Bystrica,
15/11/2013 7311765742 Faktúra platba za telefónne služby € 11,93 T - Slovak telekom a.s. Bratislava
14/11/2013 042113 Faktúra Školenie - účtovníctvo € 32,00 VOSKO s.r.o, Brusno

Stránky