Dokumenty

Dátum Číslo Typ dokumentu Nadpis Cena Dodávateľ Detail
30/09/2013 062130249 Faktúra Kancelársky papier, tonery 122,56 € Goset s.r.o, B.Bystrica
27/09/2013 1010504 Faktúra Muzikoterapia v prax 350,00 € PORTÁL SLOVAKIA, Horný Slavkov
24/09/2013 0852013 Faktúra Preventívna prehliadka UK Gamatky 46,00 € ELP SERVIS, Banská Bystrica
20/09/2013 89932633 Faktúra Zákony, účtovníctvo 13,36 € Poradca s.r.o, Žilina
17/09/2013 0113089329 Faktúra jedálný kupón 1527,54 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
16/09/2013 Zmluva o nájme č. 1 Zmluvy Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Strelníky € doručením faktúry ZŠ s MŠ Strelníky
16/09/2013 7309370449 Faktúra poplatok mesačný mob 11,93 € T - Slovak telekom a.s. Bratislava
16/09/2013 027313 Faktúra Seminár k rozpočtovým pravidlám 32,00 € VOSKO s.r.o, Brusno
10/09/2013 5753772312 Faktúra platba za telefónne služby 36,73 € T - Slovak telekom a.s. Bratislava
10/09/2013 231284816 Faktúra Vodné, stočné 76,39 € VEOLIA, Stredoslov. vodárenská prev.spoločnosť, B.Bystrica
10/09/2013 21321121 Faktúra Brožúrka-knižka ZUŠ 41,52 € RAABE , Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
09/09/2013 1/2013 Zmluvy Nájomná zmluva ZŠ s MŠ T.G.Masaryka Ľubietová € doručením faktúry ZŠ s MŠ T.G.Masaryka Ľubietová
09/09/2013 1/2013 Zmluvy Nájomná zmluva ZŠ s MŠ T.G.Masaryka Ľubietová € doručením faktúry ZŠ s MŠ T.G.Masaryka Ľubietová
09/09/2013 3/2013/2014 Zmluvy O nájme nebytových priestorov v šk.r. 2013/2014 ZŠ a MŠ Ľubietováí
05/09/2013 3410600678 Faktúra HP Laser Jet tlač. + toner 203,90 € NAY a.s. Zvolenská cesta, Banská Bystrica

Stránky