Dokumenty

Dátum Číslo Typ dokumentu Nadpis Cena Dodávateľ Detail
16/01/2013 Faktúra Zálohová platba - plyn č.f. 7104714120 215,00€ SPP a.s. Bratislava
16/01/2013 Faktúra Renovácia tonerov 34,80€ GOSET,s.r.o. č.f. 062130009
16/01/2013 1745998919 Faktúra platba za telefónne služby 40,72€ T - Slovak telekom a.s. Bratislava
10/01/2013 Dodatok k zmluve č. 1 Zmluvy Nájomná zmluva na dobu neurčitú € doručením faktúry ZŠ s MŠ Medzibrod

Stránky