Dokumenty

Dátum Číslo Typ dokumentu Nadpis Cena Dodávateľ Detail
19/12/2018 134 - 918018 Faktúra kontrola hasiacich prístrojov € 40,92 PYROBOSS, s.r.o, Banská Bystrica
19/12/2018 133 - 18017 Faktúra hudobné nástroje € 1931,70 Foltín Igor, Banská Bystrica
18/12/2018 132 - 420190343 Faktúra seminár PAM 33.06 € 54,00 VEMA s.r.o. Bratislava
14/12/2018 131 - PYROBOSS Faktúra paušáíl BOZP, PO, PZS € 108,0 PYROBOSS, s.r.o, Banská Bystrica
13/12/2018 130 - 20180799 Faktúra nákup hliny, glazúry m... € 480,00 Pece, Očová
11/12/2018 129 - 042318 Faktúra revízia elktrospotrebičov € 382,25 VOSKO s.r.o. Brusno
10/12/2018 128 - 2181285180 Faktúra Vodné, stočné € 8,65 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica
10/12/2018 125 - 8160024975 Faktúra poplatok elektrina € 40,00 SPP a.s. Bratislava
06/12/2018 124 - 201840 Faktúra nájomné € 375,00 ZŠ s MŠ Nemecká
06/12/2018 123 - 201839 Faktúra nájomné € 300,00 ZŠ s MŠ Nemecká
06/12/2018 122 - 2018646 Faktúra nájomné € 300,00 obec Brusno
05/12/2018 121 - 8222059829 Faktúra mesačný poplatok telefón € 37,96 T - Slovak telekom a.s. Bratislava
05/12/2018 120 - 8160024403 Faktúra poplatok plyn € 390,00 SPP a.s. Bratislava
05/12/2018 119 - 720191088 Faktúra aktuálne verzie VEMA € 278,76 VEMA s.r.o. Bratislava
05/12/2018 118 - 1018121231 Faktúra výkon zodpovednej osoby € 48,00 Osobný údaj, Košice

Stránky