Dokumenty

Dátum Číslo Typ dokumentu Nadpis Cena Dodávateľ Detail
02/07/2013 692013 Faktúra Služby na úseku BOZP a Po 60,00 € Chriašteľ Ján, Slovenská Ľupča
27/06/2013 5 Faktúra Nájomné /január-jún2013/ 240,00 € ZŠ a MŠ Nemecká
18/06/2013 062130164 Faktúra Renovácia toneru, kancelársky papier 104,78 € Goset s.r.o, B.Bystrica
18/06/2013 12013 Faktúra Nájomné 199,14 € ZŠ s MŠ, Priechod
18/06/2013 7305864956 Faktúra mobil platba za telefónne služby 11,93 € T - Slovak telekom a.s. Bratislava
14/06/2013 41 Faktúra Nájomné 250,00 € Základná škola Selce
11/06/2013 231249247 Faktúra Vodné, stočné 41,54 € VEOLIA, Stredoslov. vodárenská prev.spoločnosť, B.Bystrica
11/06/2013 0113056807 Faktúra jedálný kupón 1103,54 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava
05/06/2013 7442147859 Faktúra odber zemn.plynu - nedoplatok -642,49 € SPP a.s. Bratislava
05/06/2013 7207832757 Faktúra Platba za odber zemn.plynu 21,00 € SPP a.s. Bratislava
05/06/2013 7750888719 Faktúra platba za telefónne služby 41,93 € T - Slovak telekom a.s. Bratislava
03/06/2013 6/2013 Objednávka jedálný kupón 1088,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava
29/05/2013 20131213 Faktúra Prevod údajov - účtovníctvo 50,00 € MADE spol. s r.o., 974 01 Banská Bystrica
28/05/2013 21312527 Faktúra Časopis - Základná umelecká škola - máj 41,19 € RAABE , Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
22/05/2013 20131167 Faktúra Informačný systém URBIS 199,00 € MADE spol. s r.o., 974 01 Banská Bystrica

Stránky