Dokumenty

Dátum Číslo Typ dokumentu Nadpis Cena Dodávateľ Detail
16/01/2013 1745998919 Faktúra platba za telefónne služby 40,72€ T - Slovak telekom a.s. Bratislava
10/01/2013 Dodatok k zmluve č. 1 Zmluvy Nájomná zmluva na dobu neurčitú € doručením faktúry ZŠ s MŠ Medzibrod

Stránky