Galéria

Nultý ročník výtvarnej súťaže "Z rozprávky do rozprávky"

Fotografie z nášho druhého denného letného umeleckého tábora.

Dňa 13. 6. 2014 o 14.45 sa v ZUŠ Brusno – Nemecká konal triedny koncert.

Fotografie z nášho 1. letného denného umeleckého tábora

Fotografie z koncertu ku dňu matiek v Brusne

0. ročník prehliadky „Ľudová pieseň a ja“

Stránky