Hudobný odbor

Hudobný odbor ZUŠ sa vo svojej činnosti zameriava na podchytenie detí so záujmom o domáce muzicírovanie ale aj o výchovu a vzdelávanie záujemcov s vyššími umeleckými ambíciami. Zdokonaľuje u dieťaťa jeho prirodzené vlohy, melodické, rytmické, harmonické, intonačné a pamäťové schopnosti. Je veľkým prínosom pre celkový rozvoj osobnosti. Pestuje zmysel pre estetické hodnoty a kultivované vnímanie vážnej či modernej hudby.
Hudobný odbor bol založený v školskom roku v septembri 1969 ako prvý z odborov našej školy. Žiaci spolu so svojimi učiteľmi pripravujú pravidelne triedne, interné, verejné a výchovné koncerty v každej obci, kde má škola svoju pôsobnosť.

Žiaci sa môžu naučiť hrať :

- na klávesových nástrojoch: klavír, keybord, akordeón

- na strunových nástrojoch: gitara, basová gitara, ukulele

- na dychových nástrojoch: zobcová flauta sopránová a altová, priečna flauta, klarinet a saxafón

- na bicích nástrojoch

- venovať sa sólovému, komornému a zborovému spevu