Letný denný tábor

Kedy:  21.8.2017 - 25.8.2017

Poplatok:  45 eur 

Poplatok zahŕňa, obedy, pitný režim  a potrebné pomôcky k dennej činnosti.    

 Čas: od 8,00 hod. – 16,00 hod.

Prihlášky doručiť do ZUŠ Brusno  do 20.6.2017