Otvárame nové odbory!

Základná umelecká škola Brusno oznamuje, že v šk.r.2018/2019 od 1.februára.2019 otvára:

TANEČNÝ ODBOR - pre deti od 5 rokov

DRAMATICKÝ ODBOR - pre žiakov ZŠ

Privítame aj starších žiakov a dospelých, ktorí by mali chuť a odvahu, hrať v ochotníckom divadle

Info: ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212, 976 62 Brusno, tel:048/4194435, mail: zusbrusno@stonline.sk