Pedagógovia

Bc. Tamara Suchá

Odbor: 
Moderný tanec - krúžok
Pracovisko: 
Brusno
Telefón: 
0948 250 306
Email: 
tamma.sucha@gmail.com

Mgr. Žofia Barlová

Odbor: 
výtvarný odbor
Pracovisko: 
Ľubietová, Strelníky

Mgr. Peter Klempa

Odbor: 
výtvarný odbor
Pracovisko: 
Brusno
Telefón: 
0903974822

Ingrid Vlčková, Dis.art

Odbor: 
hudobný odbor - klavír, HDPV
Pracovisko: 
Nemecká, Medzibrod, Jasenie
Telefón: 
0911867218
Email: 
vlckova.ingrid@gmail.com

Barbora Simanová, Dis.art

Odbor: 
hudobný odbor - klavír, zobcova flauta, HN
Pracovisko: 
Ľubietová
Telefón: 
0915 659 846
Email: 
simanova214@gmail.com

Zuzana Müllerová - materská dovolenka

Odbor: 
hudobno-dramatický a tanečný odbor
Pracovisko: 
Jasenie, Strelníky

Stránky