Pedagógovia

Bc. Marianna Riapošová

Odbor: 
hudobný odbor - husle, spev, HN
Pracovisko: 
Brusno, Nemecká
Telefón: 
0948078132

Ingrid Vlčková, Dis.art

Odbor: 
hudobný odbor - klavír, HDPV
Pracovisko: 
Nemecká, Medzibrod, Jasenie
Telefón: 
0911867218
Email: 
vlckova.ingrid@gmail.com

Barbora Simanová, Dis.art

Odbor: 
hudobný odbor - klavír, zobcova flauta, HN
Pracovisko: 
Ľubietová
Telefón: 
0915 659 846
Email: 
simanova214@gmail.com

Zuzana Müllerová - materská dovolenka

Odbor: 
hudobno-dramatický a tanečný odbor
Pracovisko: 
Jasenie, Strelníky

Mgr. Ivica Handlovská, PhD.

Odbor: 
výtvarný odbor - maľovanie na hodváb
Pracovisko: 
Nemecká
Telefón: 
0903 697 664
Email: 
ihandlovska@gmail.com

Mgr. Andrea Ličková

Odbor: 
výtvarný odbor - výroba šperkov
Pracovisko: 
Medzibrod, Brusno

Stránky