Pedagógovia

Mgr. Ivica Handlovská, PhD.

Odbor: 
výtvarný odbor - maľovanie na hodváb
Pracovisko: 
Nemecká
Telefón: 
0903 697 664
Email: 
ihandlovska@gmail.com

Mgr. Andrea Ličková

Odbor: 
výtvarný odbor - výroba šperkov
Pracovisko: 
Medzibrod, Brusno

Michal Uhrík

Odbor: 
výtvarný odbor, keramika, práca s drevom a kovom
Pracovisko: 
Brusno
Telefón: 
0911 124 975

Edita Pikulová

Odbor: 
hudobný odbor - hlasová výchova, klavír
Pracovisko: 
Brusno, Ľubietová
Telefón: 
0908 902 327
Email: 
editapikulova@azet.sk

Mgr. Zuzana Kučeráková

Odbor: 
hudobný odbor - klavír, HN tanečný odbor
Pracovisko: 
Brusno, Ľubietová, Jasenie, Strelníky, Moštenica
Telefón: 
0911 789 044
Email: 
zuzanamichalcova@centrum.sk

Mgr. Lenka Longauerová

Odbor: 
hudobný odbor - klavír, HN literárno-dramatický odbor
Pracovisko: 
Brusno, Medzibrod
Telefón: 
0903 604 510, 0917 394 156
Email: 
lenkalongi@gmail.com

Stránky