Pedagógovia

Ing. Lenka Kostúrová - materská dovolenka

Odbor: 
výtvarný odbor, odevný dizajn, návrhárstvo
Pracovisko: 
Brusno, Ľubietová
Telefón: 
0948 227 269
Email: 
lenkakosturova@gmail.com

Michal Uhrík

Odbor: 
výtvarný odbor, keramika, práca s drevom a kovom
Pracovisko: 
Brusno
Telefón: 
0911 124 975

Edita Pikulová

Odbor: 
hudobný odbor - hlasová výchova, klavír
Pracovisko: 
Brusno, Ľubietová
Telefón: 
0908 902 327
Email: 
editapikulova@azet.sk

Mgr. Zuzana Kučeráková

Odbor: 
hudobný odbor - klavír, HN tanečný odbor
Pracovisko: 
Brusno, Ľubietová, Jasenie, Strelníky, Moštenica
Telefón: 
0911 789 044
Email: 
zuzanamichalcova@centrum.sk

Mgr. Lenka Longauerová

Odbor: 
hudobný odbor - klavír, HN literárno-dramatický odbor
Pracovisko: 
Brusno, Medzibrod
Telefón: 
0903 604 510, 0917 394 156
Email: 
lenkalongi@gmail.com

Mgr. Ivana Koštialová - materská dovolenka

Odbor: 
hudobný odbor - klavír, HN literárno-dramatický odbor
Pracovisko: 
Nemecká
Telefón: 
0918 687 682
Email: 
ivkakostialova@azet.sk

Stránky