Pedagógovia

Mgr. Ivana Koštialová - materská dovolenka

Odbor: 
hudobný odbor - klavír, HN literárno-dramatický odbor
Pracovisko: 
Nemecká
Telefón: 
0918 687 682
Email: 
ivkakostialova@azet.sk

Štefan Kovalíček

Odbor: 
hudobný odbor - dychové nástroje
Pracovisko: 
Brusno, Nemecká, Ľubietová, Strelníky
Telefón: 
0915 214 858

Bc. Branislav Jakubis

Odbor: 
hudobný odbor - gitara
Pracovisko: 
Brusno, Ľubietová, Medzibrod
Telefón: 
0907 397 031
Email: 
brano.jakubis@gmail.com

Stránky