Veľkonočný workshop

Dňa 14.3. 2016 sa v priestoroch kultúrneho domu v Brusne uskutočnil veľkonočný workshop, ktorý organizovala Základná umelecká škola Brusno.

Veľkonočný workshop bol zameraný na tradičné a netradičné techniky zdobenia veľkonočných vajíčok. Pri tradičných technikách sa žiaci venovali klasickému maľovaniu vajíčok, zdobeniu vajíčok pomocou vosku, omotávaním vajíčok vlnou. Žiaci viac experimentovali s netradičnými technikami, kde si vyskúšali maľovanie vajíčok farebným lakom, dekoratívne zdobili polystyrénové vajíčka rôznymi látkami. Nakoniec si každý mohol vymaľovať dreveného vtáčika podľa vlastnej fantázie.

Na záver patrí poďakovanie za pomoc a spoluprácu pri organizácií tejto veľkonočnej akcie, konkrétne p.riaditeľke ZUŠ Ľubici Czippelovej, p.učiteľke Lenke Valentovej, p.učiteľke Ivici Handlovskej, p.učiteľovi Michalovi Uhríkovi a obecnému úradu za poskytnuté priestory.

Tešíme sa na Vás aj nabudúce