Vyhlásenie prijímacích skúšok na školský rok 2017/2018

Základná umelecká škola Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno

Riaditeľka ZUŠ Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2017/2018.

Termín konania prijímacích skúšok:

5. jún 2017 - 9. jún 2017 v ZUŠ Brusno v čase od 13,30 - 16,30 hod

Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:

Medzibrod: UT, ŠT

Ľubietová:  PO - PI

Strelníky:   UT a PI

Nemecká:    PO -  PI

Jasenie:       PI

Čas:  13,30 - 16,30  hod.              

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR. Môžete si ju vyhľadať webovom sídle školy: www.zusbrusno.sk alebo osobne na adrese: ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno. 

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu školy alebo na email: zus.brusno@stonline.sk